منو اصلی
آدرس : کرمانشاه ٰبلوار شهید شیرودی " بلوار طاق بستان مدرسه امام خمینی " ره" مدیریت حوزه علمیه استان کرمانشاه شماره تلفن 34219978 -083
ساعت
سه شنبه ٢٩ آبان ١٣٩٧
اوقات شرعی