منو اصلی
تقویم
اخبار مهم
  • برخی پس از نا امید شدن از آمریکا به اروپا دل بسته اند/ آمریکا فقط به حذف جمهوری اسلامی راضی می شود
    نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به اینکه برخی پس از نا امید شدن از آمریکا به اروپا دل بسته اند، گفت: ما فقط باید به دنبال پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و رونق تولید داخل داشته باشیم و به گونه ای برنامه ریزی کنیم که از فروش نفت بی نیاز و در هیچ زمانی نباید متکی به نفت نباشیم.

  • جشنواره علامه حلی کرمانشاه به روایت آمار
    در نشست مدیران حوزه های خواهران و برادران استان کرمانشاه با نماینده ولی فقیه در استان، گزارش برگزاری جشنواره استانی علامه حلی ارائه شد.

  • حضور وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در مدرسه امام خمینی (ره) کرمانشاه
    حوزه/ دکتر علی جنتی در مدرسه علمیه امام خمینی(ره) کرمانشاه حضور یافت.

شرح وظایف

مصوبه 651 - شرح وظايف معاونت اداري-مالي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه


1. پيشنهاد سياستهاي كلان و برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت امور اداري و مالي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و حوزه‌هاي علميه استاني، به مدير مركز مديريت‌ حوزه‌هاي علميه
2. سياست‌گذاري اجرايي، برنامه‌ريزي، هماهنگ‌سازي، نظارت و ارزيابي امور اداري، مالي و عمراني مركز مديريت حوزه‌ها و حوزه‌هاي علميه استاني، در چارچوب سياستهاي كلان و مصوبات شوراي عالي
3. طراحي، استقرار و بهسازي نظام جامع اداري، مالي و پشتيباني
4. طراحي، استقرار و بهسازي نظام عمراني حوزه‌هاي علميه، بر اساس طرح آمايش سرزميني مصوب واحدهاي آموزشي و پژوهشي
5. انجام‌دادن تمام امور مربوط به مديريت منابع انساني، از قبيل:
الف) تأييد نهايي و صدور حكم استخدام كاركنان، پس از تأييد هيئت گزينش در چارچوب جداول سازماني
ب) برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي، به منظور ارتقاي سطح كيفي كاركنان مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و نظارت بر آن در حوزه‌هاي علميه استاني
ج) برنامه‌ريزي و اجراي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و نظارت بر آن در حوزه‌هاي علميه استاني
د) برنامه‌ريزي و تأمين تسهيلات رفاهي و فعاليتهاي فوق برنامه كاركنان
هـ) برنامه‌ريزي به منظور نگه‌داري كاركنان در سازمان
و) انجام‌دادن امور مربوط به كارگزيني مانند بازنشستگي، بيمه، مأموريت
6. مشاركت و همكاري با دفتر برنامه‌ريزي و نظارت، در زمينه تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و حوزه‌هاي علميه استاني
7. توزيع اعتبارات بر اساس تخصيصهاي صادره از سوي دفتر برنامه‌ريزي و نظارت
8. مديريت بر منابع و مصارف مالي، بر اساس آيين‌نامه مالي و معاملاتي
9. انجام‌دادن امور مالي، از قبيل مميزي، حساب‌داري، پرداختها و دريافتهاي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، بر اساس آيين‌نامه مالي و معاملاتي
10. شناسايي منابع جديد مالي و پيشنهاد به شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
11. ثبت درآمدهاي حاصل از انجام‌دادن فعاليتها و منابع مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و حوزه‌هاي علميه استاني و ارائه گزارش و به‌روزرساني آن
12. جمع‌داري، كنترل و نگه‌داري اموال، دارايي‌ها و اوراق بهادار، بر اساس آيين‌نامه‌هاي مصوب
13. انجام‌دادن امور عمومي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، اعم از مديريت خدمات عمومي، كارپردازي، تداركات، انبار، تأسيسات، نقليه
14. سامان‌دهي و انجام‌دادن فعاليتهاي مربوط به امور دبيرخانه مركزي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، بر اساس آيين‌نامه‌هاي مصوب
15. تهيه و پيشنهاد طرحهاي عمراني مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، انعقاد قرارداد طرحهاي مصوب، نظارت فني بر اجراي آنها و تهيه گزارش پيشرفت كار
16. بررسي و تصويب نقشه طرحهاي عمراني استاني و نظارت بر كيفيت اجراي آن
17. برنامه‌ريزي براي حفظ و نگه‌داري املاك و مستغلات حوزه‌هاي علميه و نظارت بر آنها
تبصره 1: حفظ و نگه‌داري اردوگاه‌ها، بر اساس پيشنهاد معاونت امور طلاب خواهد بود.
تبصره 2: حفظ و نگه‌داري واحدهاي حوزوي، بر اساس پيشنهاد معاونت امور حوزه‌هاي علميه خواهد بود.
18. انجام‌دادن كليه امور حقوقي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و همكاري با كميته امور موقوفات شوراي عالي
19. انتشار(چاپ و توزيع) متون آموزشي دفتر تدوين متون درسي حوزه علميه و ساير منشورات داراي مجوز از شوراي نشر مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
20. همكاري كامل با ذي‌حساب و حساب‌رسان
21. تشكيل و برگزاري شوراي اداري مالي
22. تهيه، تدوين و بررسي قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اداري، مالي، پشتيباني و عمراني حوزه‌هاي علميه و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي
23. بررسي برنامه و بودجه ساليانه اداري مالي حوزه‌هاي علميه استاني ارجاعي از سوي مديريت برنامه‌ريزي و نظارت مركز مديريت، و تسهيم اعتبارات در اختيار بين حوزه‌هاي علميه استاني
24. تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه و پيشنهاد به مراجع ذي‌ربط
25. تهيه و تنظيم گزارش عملكرد به صورت دوره‌اي و موردي و ارائه به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
26. انجام‌دادن ساير وظايف محوله از سوي مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

اوقات شرعی
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
آدرس : کرمانشاه ٰبلوار شهید شیرودی " بلوار طاق بستان مدرسه امام خمینی " ره" مدیریت حوزه علمیه استان کرمانشاه شماره تلفن 34219978 -083
ساعت